Com ens organitzem

Com ens organitzem

Es gestiona de manera col·laborativa: la comunitat de les Planes participa en totes les entitats del barri i totes aquelles persones veïnes que van decidir implicar-se en la iniciativa, així com l’Ajuntament de Sant Cugat i un equip dinamitzador promotor de la Plataforma PASaPAS.
Aquesta gestió compartida s’organitza principalment a través de la Comissió de Gestió i la Comissió de Treball. La Comissió de Gestió n’és el màxim òrgan gestor, es reuneix mensualment i té la funció d’aprovar la programació, el calendari i el règim de funcionament. Cada agent involucrat té dos o tres representants que en formen part.
La Comissió de Treball, que es reuneix setmanalment, cuida de l’espai i hi construeix el dia a dia elaborant propostes i portant a terme tasques relacionades amb activitats, infraestructura, comunicació i enllaç amb el barri.


Hi ha lloc per a tothom!