Origen de l'edifici

Origen de l’edifici

I ETAPA prototip (e)co
ESTUDIANTS ETSAV
2011-2012

El prototip (e)co es va dissenyar i construir pels estudiants de la Universitat d’Arquitectura ETSAV, en el marc de la competició internacional Solar Decathlon 2012 com a prototip d’habitatge energèticament autosuficient. Podeu veure la pàgina del prototip eco clicant aquí.

Durant la fase de disseny es va considerar com a estratègia principal la seva capacitat d’adaptabilitat futura a noves demandes d’ús.

Aquí pots veure una llista d’empreses i institucions col·laboradores amb al projecte a través de finançament, material, infraestructura o serveis.


II ETAPA prototip (e)co
ARQBAG
2012-2015

En acabar la competició els mòduls es van descarregar i reconfigurar al campus de la ETSAV, ja que es tracta d’una estructura totalment desmuntable i removible.

Durant aquesta II etapa es van convertir en l’espai de treball del col·lectiu arqbag des d’on es va gestar la plataforma PASaPAS.

 


III ETAPA prototip (e)co
ARQBAG (PASaPAS)
(2015-2016)

Durant el juny 2015, el prototip ha desembarcat al barri de Les Planes per transformar-se en un espai de treball i trobada per a veïns, estudiants, empreses i altres agents, amb l’objectiu d’esdevenir un equipament experimental.

Es proposa un espai de cocreació, experimentació, innovació social i d’intercanvi.

Podeu veure el vídeo del muntatge fent clic aquí.


Espai (e)co
VIDA A LES PLANES
(2015-2016)

Després la primera fase de muntatge, algunes accions queden a mitges i el prototip es queda abandonat al barri.

Algunes persones detecten l’espai com una oportunitat tot i que se n’apropien d’una manera indeguda. Tanmateix sorgeixen algunes interaccions i es reivindica’n les accions que faltaven per acabar-lo.

 

 

 


Espai (e)co
NOVA VIDA A LES PLANES
(2016)

Durant l’estiu 2016 es duen a terme la majoria de les accions per a transformar el prototip en un nou espai per la comunitat.

L’equip de PASaPAS conjuntament amb algunes estudiants i veïnes prepara l’espai per la Festa Major, per acollir-hi activitats i donar la benvinguda a tot el barri!